A-kortti

Oletko epävarma siitä, millaisia ajoneuvoja kunkin ajokorttiluokan suorittanut on oikeutettu kuljettamaan? Keskitytään siis seuraavaksi käymään läpi kaikkia niitä luokkia, jotka laissa on jaoteltu ryhmän 1 ajokorttiluokkaan. Lyhenteellä AM tarkoitetaan kaikkia sellaisia kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on alimmillaan 25 km/h ja maksimissaan 45 km/h. Jokaisen mopokorttia suorittavan ajokortissa tulee siis lukemaan tunnus AM ja sen perässä erityismaininta 120, joka vielä täsmentää sen, mitä ajoneuvoa kuljettaja on oikeutettu ajamaan. Merkintä AM121 taas on löydettävissä kaikilla nelipyöräisten ajoneuvojen, yleisimmin mopoautoa kuljettavien ajokorteissa. Mikäli olet kiinnostunut molempien, AM120- ja AM121- korttien suorittamisesta, kannattaa tarkistaa autokoulujen tarjontaa ja ottaa yhteyttä. Useassa autokoulussa voi nimittäin suorittaa yhteisellä tutkinnolla molemmat ajo-oikeudet. AM- kortin saadakseen kuljettajan on oltava 15 vuotta.

Seuraavaan, A1- ajokorttiluokkaan kuuluvat ne moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125cm3. Kuljetettavien ajoneuvojen enimmäistehon kriteeriksi on puolestaan asetettu 11 kW ja teho-painosuhteeksi enimmillään 0,1 kW kiloa kohti. Mukaan lasketaan myös ne kolmipyörät, joiden kolme pyörää on symmetrisesti aseteltu ja joiden enimmäisteho on 15 kW. Voit saada A1- ajokortin täytettyäsi 16 vuotta.

Kolmanteen kategoriaan A2, kuuluvat ne moottoripyörät, joissa teho on vähintään 20 eikä ylitä 35kW ja joiden teho-painosuhde on enintään 0,2 kW/kg. On hyvä huomata, että A2- ajoluokkaan ei voida kelpuuttaa sellaisia muunneltuja kulkupelejä, joiden teho on yli kaksinkertainen suhteessa sallittuun tehomäärään. Tämän ajokortin suorittaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä.

Viimeisenä luokkana on A- ajokortti, joka antaa omistajalleen laajimmat oikeudet kaikista A-luokan korteista. Kortilla saa kuljettaa moottoripyöriä niihin kiinnitettävine hinattavine ajoneuvoineen, siis myös A1- ja A2- luokkien ajoneuvoja. A- ajoluokan kortilla on myös oikeutettu kuljettamaan niitä kolmipyöriä joiden teho ylittää 15 kW ja joiden pyörät ovat symmetrisesti sijoitetut. A-luokan kortin voi suorittaa 24-vuotiaana. Vaihtoehtoisesti tämä on mahdollista myös 20 vuotta täytettyäsi sillä edellytyksellä, että A2- luokan kortin suorittamisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta.

Voit varmistaa tietoja sivustolta ajovarma.fi ja finlex.fi ja samalla vaikka tarkistaa, mitä ajoneuvoja saakaan ajaa B-, C- ja D- luokan ajokorteilla.