Ajokortin suorittaminen opetusluvalla

Oppiminen on kaikilla erilaista ja moni hyötyy mahdollisuudesta suorittaa ajokorttia tutun ihmisen kanssa ja joustavalla aikataululla. Luvan hankkiminen on yllättävän helppoa ja opettaminen mukavaa. Opetuslupaopettajan tehtävänä on valmistaa oppilas teoria- ja ajo-opetuksesta vastaamalla kuljettajantutkinnon suorittamiseen. Ennen luvan hakemista kannattaa varmistaa, ettei esteitä myöntämiselle ole. Opetukselle esteellisenä voidaan pitää esimerkiksi liikennerikkomuksia tai joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tätä yksityiskohtaisempia tietoja löydät Finlexin sivuilta. Opetusluvanhakijan teoriatiedot testataan aina ennen opetusluvan hakemisen seuraavaa vaihetta. Oppilaan ajokorttilupa voidaan hakea samaan aikaan opetusluvan kanssa, mutta se onnistuu yhtälailla myös etu- tai jälkikäteen. Hakemus noudetaan ja jätetään Ajovarman palvelupisteellä ja opetusluvan myöntää Trafi.

Opetuslupa myönnetään B-henkilöajokorttia suorittaville enintään kahdeksi vuodeksi. Yhdelle hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden ajanjaksolla. Lupia voidaan poikkeuksellisesti myöntää useampia, mikäli opettaja on opetettavan lähisukulainen tai huoltaja. Lähisukulaissuhde mahdollistaa myös opetusluvan jakamisen kahden henkilön kesken ja siitä vaihtoehdosta kiinnostunut löytää lisätietoja esimerkiksi Trafin sivuilta. Opetuksen voi aloittaa aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava henkilö täyttää 18 vuotta.

Henkilöajokortin suorittamiseen kuuluu perusvaiheen lisäksi harjoittelu- ja syventävä vaihe, jonka opetukseen vaaditaan liikenneopettajalupa. Syventävän vaiheen opetuslupa on voimassa enintään vuoden ajan. B-kortin opetuslupaa hakevan teoriakoe rakentuu kuljettajantutkinnon teoriakokeesta, jota on lisäksi täydennetty erityisillä, keskeisesti ajo-opetukseen liittyvillä ja opetuslupaa koskevilla kysymyksillä. Koe pitää sisällään 50 AV-tehtävää, 10 B-luokan ja 20 opetuslupaa koskevaa teoriatehtävää.

Muiden ajoluokkien kohdalla opetuslupa myönnetään useimmiten enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Lupa myönnetään aikaisintaan kuutta kuukautta ennen kuin opetetukseen tuleva saavuttaa ajokortin saamiseen edellytettävän vähimmäisiän. Opetuslupaa hakevan opettajan vähimmäisiäksi on kaikissa ajoluokissa asetettu 25 vuotta. Tästä poikkeuksena on AM-luokan mopokortti, jossa opetusluvalliselta vaaditaan vähintään 21 vuoden ikää. B-luokkaa opettavalla on oltava kertyneenä ajokokemusta vähintään kolmen vuoden ajalta ajokortin saannin jälkeen.

Opetuslupa päättyy silloin, kun lupaan kirjattu oppilas suoriutuu hyväksytysti suunnitellusta ajokokeesta. Sen jälkeen lupa luovutetaan kuljettajantutkinnon vastaanottajalle ja käyttöoikeus loppuu siihen. Harjoittelu- ja syventävän vaiheen, sekä moottoripyöräluokan korotuksen opetuslupa raukeaa opetuksesta annetun todistuksen saantiin. AM- luokan opetuslupa puolestaan päättyy, kun mopon käsittelykoe tai mopoauton ajokoe on suoritettu hyväksytysti.

Moni autokoulu tarjoaa kattavia ohjeita ja opetuslupapaketteja, joiden avulla pääset hyvään vauhtiin!