Ajokorttilaki menossa kohti nykypäivää

Tekniikan Maailma uutisoi 26.6.2017 verkkosivuillaan liikenne- ja viestintäministeriön ajokorttilain muutosta koskevan luonnoksen päättyneestä lausuntokierroksesta.

Artikkeli summaa Autoliiton näkemyksiä aiheesta ensisijaisesti myönteisiksi. Kiitosta annettiin esimerkiksi ajokortin hinnan alentumisesta, sekä opetuksen monipuolistumisesta ja yksilöllisyyttä mahdollistavista muutoksista. Autoliitto pitää hyvänä muutoksena myös opetussuunnitelmien poistumista, pakollisen opetusmäärän vähentymistä ja koulutuksen vaihdosta kolmivaiheisesta yksivaiheiseksi. Esimerkkejä muista myönteiseksi koetuista muutoksista ovat poistuva muutoskatsastusvelvoite, T-korttikäytäntöjen selkeytys, pakollisen opetuksen poistaminen moottoripyöräkortteja korotettaessa, sekä pakollisen lisäopetuksen määrääminen niille, jotka ovat saaneet ajokiellon uusia kuljettajia valvovan seurantajakson aikana.

Autoliitto pitää myönteisinä muutoksina myös opetuslupaopettajan erityiskelpoisuuden tarkistuksesta ja kokeesta luopumista, sekä mahdollisuutta hyväksyä jatkossa turvallisuuspainotteisten koulutusten antajaksi sellaisia tahoja, joilta ei autokoululupavaatimusta löydy.

Tekniikan Maailman haastattelema Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen näkee luonnoksen askeleena oikeaan suuntaan. Uuden järjestelmän myötä, vanhan järjestelmän ajokorttiluokkien opetuksen sisällön päällekkäisyydet tulevat Niemisen mukaan karsiutumaan tarpeettomina pois.

Esitysluonnos mahdollistaa ajo-opetuksen totuttua aikaisemman aloituksen – jo 16-vuotiaana. Vastuullinen opettaja voi Niemisen mukaan taata nuorelle oppilaalle monipuolisia kokemuksia erilaisissa ajo-olosuhteissa, ja ainakin teoriassa onnistua lisäämään myös ajoharjoittelun määrää tämänhetkiseen kouluopetukseen verrattuna.

Ministeriön esityksen voidaan katsoa yhtenäistävän Suomen ajo-opetusta muun maailman kanssa. Tällaista muutosta edistäisi esimerkiksi tällä hetkellä voimassa olevan ajo-opettajan jarrupoljinpakon poistaminen. ”Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa on pakollinen opettajan jarrupoljin”, toteaa Nieminen Tekniikan Maailman artikkelissa.

Autoliitto julkaisi asiasta lausunnon sivustollaan 22.6.2017.  Luonnos arvioidaan kokonaisuudessaan hyväksi, sen tuodessa ajokorttiopetuksen mahdollisuudet ja edellytykset vastaamaan tätä päivää. Uuden mallin katsotaan vastaavan nykyistä mallia paremmin niin pedagogisia, liikenneturvallisuuden kuin taloudellisuuden asettamia vaatimuksia.