Automatisoinnilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta

Trafi julkaisi sivuillaan 7.7.2017 tiedotteen, jossa ilmoitettiin Suomen suurimmaksi nimetyn liikennekokeilun tulleen päätökseen. Kyseessä on Trafin, Liikenneviraston ja HERE:n liikenneturvallisuutta kohentamaan pyrkivä kokeilu, jonka avulla voidaan raportoida autoilijoille liikenteen sujuvuudesta ja poikkeustilanteista, kuten onnettomuuksista. Mukana olleet testikäyttäjät saivat mahdollisuuden välittää ja vastaanottaa tietoa toisilta käyttäjiltä ja tieliikennekeskukselta erilaisista liikennettä koskevista häiriöistä, älypuhelimen sovellus apunaan.

Kokeilu on osa EU:n tukemaa Pohjoismaiden välistä, yhteistyössä toteutettua NordicWay–hanketta. Hanke mahdollisti onnistuneen kokeilun Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa, jossa varoituksia poikkeavista tilanteista saatiin välitettyä ajoneuvojen, puhelinsovellusten, palvelualustan sekä Tanskan ja Ruotsin tieviranomaisten välillä. Kokeilun käyttäjien ja viranomaisten lisäksi kokeiluun osallistui useampi isompi yritys.

Alustavien tulosten mukaan suuri osa kokeiluun aktiivisesti osallistuneista antoi sovelluksen hyödyllisyydestä liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle myönteistä palautetta, pitäen älypuhelimen hyödyntämistä tiedonvälityksessä toimivana keinona. Älypuhelinsovelluksen vaikutusta testikäyttäjien ajamiseen tullaan tutkimaan lisää keväällä toteutettujen kyselyiden avulla. Loppuvuodesta 2017 on valmistumassa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vaikutustutkimus, joka tulee vielä laajemmin tarkastelemaan kokeilun merkitystä liikenneturvallisuudelle.

Hankkeen kokeilu tukee tulevaisuuden näkymää, jossa tiedon tuotanto on entistä automatisoidumpaa. Artikkelissa haastateltujen, Liikenneviraston projektipäällikkö Ilkka Kotilaisen ja Trafin asiantuntija Anna Schirokoffin mukaan, liikenne tulee kehittymään entistä laajemmin kohti käyttäjien, koneiden ja laitteiden välillä käytävää kommunikointia, keskenään keskustelevia ajoneuvoja. Tämän kaltaiset hankkeet mahdollistavat Schirokoffin mukaan jo olemassa olevan datan hyödyntämisen ja vertaispalautteen tuomisen viranomaisten saataville. Onkin mielenkiintoista seurata, miten ja millaiseen tahtiin autoilu ja ajajan rooli tuleekaan lähitulevaisuudessa kehittymään.

Hankkeen kokeilusta saatavia tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien palvelujen kehityksessä paitsi Suomessa, myös laajemmalti Euroopassa. NordicWay –hanke on saanut jatkorahoitusta vuosille 2017-2020, jona aikana maiden välisten palvelujen kehityksen ohella, Suomessa panostetaan esimerkiksi poronhoitoalueiden turvallisuuden parantamiseen.

Lisätietoa aiheesta kiinnostuneelle löytyy Trafin ja Liikenneviraston sivuilta.