Kuljettajaopetuksen vähimmäismäärän suorittaminen

Kuljettajaopetus on suunniteltu niin, että tarvittavien taitojen kerryttäminen ajotutkintoa varten vaatii koko suunnitellun opetuksen läpikäymistä. Poikkeuksia pakollisiin vähimmäismääriin tehdään kuitenkin joissakin tapauksissa. Tämä on mahdollista silloin, kun ajo-oikeutta suorittava henkilö on saanut aikaisemmin sisällöllisesti voimassaolevaa opetussuunnitelmaa vastaavaa ajo-opetusta. Päätöksen poikkeuksellisesta menettelystä tekee ajokokeen vastaanottaja. Usein myös ulkomailla suoritetusta opetuksesta voidaan vastaavasti hyväksyä korvaavia osia opetussuunnitelmasta. Oppisisällöllisen vastaavuuden ehdot ovat ulkomailla suoritetussa opetuksessa samat, mitä Suomessa käydyllä. Lisäksi tutkintoa suorittavan tulee voida esittää luotettava todiste ulkomailla suoritetusta opetuksesta ja mahdollisesti myös paikallinen opetussuunnitelma.

Myös useamman ajoneuvon ajo-oikeutta tavoitteleva voi suorittaa tutkintoa vähemmällä opetusmäärällä. A1-, A2- tai A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltijan hakiessa B-luokan korttia vähimmäismäärä säädetylle kuljettajanopetukselle pienenee. Takarajana teoriaopetuksen vaaditulle määrälle on vähintään 13 tuntia. Ajo-opetusta on taas suoritettava vähintään 12 tai 13 tuntia riippuen siitä, sisällytetäänkö pimeällä ajamisen opetus vähimmäismäärään vai ei. Kun kun kuljettaja on kiinnostunut jatkamaan A1- tai A2- luokan ajo-oikeutta moottoripyöräkorttiin, teoriaopetuksen vähimmäismääräksi jää 2 tuntia ja tarvittavaa ajo-opetusta vähintään 5 tuntia.

Henkilöautokortin tai laajemman B-luokan ajo-oikeuden haltija saa hyväksytettyä osaa jo käydyistä opinnoista hankkiessaan moottoripyöräkorttia. Vähimmillään sekä teoria-, että ajo-opetusta on kuitenkin kerryttävä 6 tuntia. Omatessasi voimassaolevan ammattipätevyyden ja BD1- tai BD- luokan ajokortin, teoriaopetusta voidaan vähentää 1 tuntiin ja ajo-opetusta 2 tuntiin.

Mikäli henkilö suorittaa C1-, C-, D1-, D-, D1E-, DE-, C1E- tai CE- luokan teoriaopetusta, voi ajokokeen vastaanottaja katsoa hänelle kertyneen työkokemuksen tai muun koulutuksen vastaavan opetussuunnitelmaa. Opetuksen määrää voidaan tässäkin tapauksessa siis vähentää.

Moni autokoulu huomioi mukavasti ajo-oikeutensa laajentamisesta kiinnostuneita kuljettajia. Heillä on usein hyviä tarjouksia ja kompakteja opetuspaketteja, joita kannattaa pitää silmällä. Saat luonnollisesti lisätietoja ottamalla yhteyttä autokouluun ja suunnittelemalla sinulle parhaiten sopivaa opetusta.